Programul AFTERCARE START - servicii de asistență comunitară

Programul AFTERCARE START - servicii de asistență comunitară este unul dintre cele mai longevive programe ale asociației, inițiat în anul 2004 cu scopul de a ajuta tinerii proveniți din centrele de plasament să facă tranziția la viața independentă. Acum, programul se adresează tinerilor între 18 - 35 de ani care părăsesc centrele de plasament, tinerilor proveniți din medii defavorizate, familiilor în risc social (monoparentale, cu risc de abandon al copiilor, abandon școlar, sărăcie, etc.) din județul Brașov. 

În cadrul programului AFTERCARE START, tinerii beneficiază de urmatoarele servicii

- consiliere psihosocială și informare;

- suport emoţional, facilitarea accesului la consiliere psihologică şi după caz, terapii de specialitate;

- educaţie extracuriculară;

- promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ;

- facilitarea accesului pe piaţa muncii;

- transport, colectare și distribuire alimente greu perisabile, ajutoare materiale;

- suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice;

- sprijin pentru procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate);

- sprijin pentru continuarea / completarea studiilor;

- facilitarea accesului la o locuinţă;

- alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate. 


Serviciile sociale acordate sunt gratuite și sunt oferite de personal de specialitate: șef serviciu, asistent social și psihoterapeut.

Serviciile sunt acordate atât în comunitate cât și la sediul asociației. Date de contact:
Sediu: Strada Țebea nr. 16, Brașov
Tel.0268/429623, 0751093622
E-mail: contact@scutbv.ro, 
Pagină web: www.scutbv.ro

Acum ne puteti sustine mai ușor prin platforma JustGiving, prin care asociația partenera Romanian Partnership Committee strange fonduri pentru noi. Toate fondurile merg direct catre acest program. Detalii mai jos:

Galerie Imagini

Programul AFTERCARE START - servicii de asistență comunitară
Programul AFTERCARE START - servicii de asistență comunitară
Programul AFTERCARE START - servicii de asistență comunitară

Recomandati Aceasta Pagina Prietenilor

Granturile SEE, 2009 – 2014
Fondul ONG

Acest website a fost modernizat prin Proiectul "Centrul Sara - servicii integrate pentru adulti cu dizabilitati", proiect finantat prin grant-urile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Continutul acestui site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE, 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene, accesati: www.eeagrants.org.