SCUT Asociația de Servicii Sociale SCUT, Braşov Un moment...
Afiș Casa Noastră

Asociația de Servicii Sociale SCUT în calitate de partener și Asociația Pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie Brașov, în calitate de aplicant vor dezvolta în perioada 03.08.2020 - 02.08.2023 proiectul CASA NOASTRĂ, Cod apel: POCU/738/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13, Componenta Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivul principal al proiectului CASA NOASTRĂ vizează furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea facilitării tranziției tinerilor de la sistemul de îngrijire instituționalizat la viața independentă în comunitate cu accent pe creșterea șanselor de integrare socio-profesională.

Obiectivele specifice ale proiectului

Să oferim servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate (de tip rezidențial) către servicii la nivelul comunității care să crească șansele lor de integrare socio-profesională, pentru un număr de 63 de copii și tineri din judetele Alba, Brașov și Covasna.

Serviciile integrate vor include, fără a se limita la acestea, urmatoarele: servicii de consiliere și orientare profesională, formare profesională și reîntoarcerea în sistemul educațional.

Să furnizăm programe de asistență pentru 126 de tineri din instituțiile de tip rezidențial din judetele Alba, Brașov și Covasna în vederea pregătirii pentru a avea o tranziție ușoară și o viață independentă după părăsirea sistemului de protecție.

Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea de programe complexe și de integrare socio-economică la nivelul comunității, care să promoveze inclusiv cooperarea cu comunitatea locală pentru asigurarea nevoilor de locuire, îngrijire, sănătate, asistență socială, educație și formare etc.

Grupul țintă al proiectului este format din 126 de persoane, copii și tineri din sistemul de ocrotire de stat sau care au părăsit sistemul, împărțiți potrivit indicatorilor:

 1. Copii şi tineri sprijiniţi prin FSE care beneficiază de servicii comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale etc.) - 63
 2. Persoane anterior instituţionalizate care beneficiază de servicii comunitare - 63

Proiectul propune următoarele activități:

 1. Pentru copiii și tinerii instituționalizați:

  • Module educaționale de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă (DVI) care vizează parcurgerea unui program complex de DVI care include module de auto-îngrijire, management financiar, educație pentru sănătate, relaționare comunitară/abilități sociale, auto-gospodărire, etc.
  • Grupuri de dezvoltare personală/empowerment pentru pregătirea tranziției de la centru în afara acestuia;
  • Consiliere psihologică/terapie individuală în funcție de nevoile identificate;
  • Peer-education: program pilot, întâlniri lunare între tineri care au părăsit centrele de plasament și au o experiență de minimum 1 an de viață independentă și au achiziționat, dovedit competențe bune de integrare socială și pe piața muncii și copii/tineri instituționalizați.
 2. Pentru tineri dezinstituționalizați:

  • Consiliere/psihoterapie individuală și/sau de grup;
  • Pachet servicii medicale;
  • Module educaționale de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă (în funcție de nevoi, pe module): auto-îngrijire, management financiar, educație pentru sănătate, relaționare comunitară/abilități sociale, auto-gospodărire, abilități parentale, etc.;
  • Mentorat: program pilot pentru 30 de tineri - relație unu-la-unu de suport emoțional și informațional cu persoane din comunitate cu experiență de viață independentă (în regim de voluntariat), pentru o perioadă de minim 3 luni;
  • Activități socio-recreative și socializare: încurajarea talentelor, hobby-urilor prin participare la un curs la alegere, tabere, etc.
  • Sprijin acordat pentru susținerea tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților.
 3. Pentru ambele categorii de beneficiari:

  • Evaluare și orientare vocațională: evaluare psiho-aptitudinală cu teste și consiliere pentru orientarea vocațională;
  • Curs de formare profesională;
  • Educație pentru muncă: module de dezvoltare a deprinderilor de muncă (DVI) (ex. prezentarea la interviu, adaptarea la locul de muncă, relațiile cu șefii/colegii, atitudinea față de muncă, etc.);
  • Consiliere pentru prevenția abandonului școlar sau revenirea la școală în programe de tipul a doua șansă existente în sistemul de învățământ;
  • Integrarea în programe de internship și angajare asistată pe perioada vacanței (Inovare socială);
  • Activități pentru combaterea stigmei și discriminării (program anti-stigmă și antidiscriminare): tabere mixte, biblioteca vie, campanie în școli, photovoice și alte evenimente publice.

Prin atingerea obiectivului general al proiecutului nostru, vom contibui la reducerea numarului de copii si tineri institutionalizati, vom oferi noi servicii la nivelul comunităților din Alba, Brașov și Covasna, în vederea asigurării tranziției de la sistemul instituționalizat, la servicii la nivelul comunității și vom crește numărul tinerilor instituționalizați care dobândesc abilitățile necesare pentru a putea avea o viață independentă la părăsirea instituției rezidențiale.

Donaţii pentru SCUT

Dacă doriţi să ajutaţi Asociația de Servicii Sociale SCUT, Braşov, cea mai simplă şi rapidă opţiune este să faceţi o donaţie. Donaţiile sunt făcute prin PayPal, o platformă internaţională de plăţi online care ne ajută să garantăm că donaţiile dvs. sunt sigure, rapide şi că ajung direct la noi.

Recomandaţi această pagină prietenilor


Mulţumim susţinătorilor