Proiectul Centrul Sara s-a încheiat!

Proiectul “Centrul Sara: servicii integrate pentru adulții cu dizabilități” a oferit, de-a lungul a 26 de luni, servicii gratuite de asistență socială, psihologică, sprijin material (alimente, produse igienico-sanitare, medicamente, echipamente medicale), grupuri de suport, kinetoerapie, training și campanii în comunitate. Astfel că prin acest proiect, am lucrat direct cu 946 persoane despre care putem spune următoarele:

- vârsta medie a persoanelor adulte cu dizabilități, beneficiari în proiect, este de 66 de ani, în vreme ce majoritatea aparținătorilor (familiile și îngrijitorii) se încadrează între 56-65 de ani (41,67%), urmați de categorie de vârstă 31-45 de ani (23,61%), ceea ce sugerează că beneficiarii sunt îngrijiți de copiii/rudele lor.

- majoritatea aparținătorilor din proiect sunt femei (83,33%).

- majoritatea beneficiarilor din proiectul Centrul Sara sunt încadrați în gradul grav de handicap (49,62%), urmați de grupul persoanelor încadrate în grad accentuat (41,35%) și mediu (9,02%).

- dintre aceștia, 27% au dizabilități fizice, somatice, senzoriale, 23,31% au dizabilități mintale sau psihice, iar 23% au dizabilități asociate.

Cu ocazia finalizării proiectului “Centrul Sara: servicii integrate pentru adulți cu dizabilități”, implementat în perioada 1 martie 2014 – 30 aprilie 2016, în parteneriat cu Direcția de Servicii Sociale Brașov, finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG din România, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la:

1. nivelul de trai scăzut, mergând până la sărăcie extremă, a persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor care au în îngrijire persoane cu dizabilități,

2. existența unui sistem de suport fragmentat, incomplet și dificil de accesat pentru persoanele adulte cu dizabilități și pentru aparținătorii acestora,

3. gradul de integrare socială scăzut la nivelul comunității locale a persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor care au în îngrijire persoane cu dizabilități.


1. Nivelul de trai scăzut, mergând până la sărăcie extremă a persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor care au în îngrijire persoane cu dizabilități

Recomandări:

- întrucât cuantumurile indemnizațiilor și bugetelor complementare prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, sunt departe de a acoperi costurile de trai și îngrijire a unei persoane cu handicap, este necesară mărirea lor (valoare de referință minimă recomandată: salariul minim brut pe economie, pentru persoanele încadrate în grad grav de hadicap);

- crearea de locuri de muncă protejate, adaptate la resursele și limitările persoanelor cu dizabilități.


2. Existența unui sistem de suport fragmentat, incomplet și dificil de accesat pentru persoanele adulte cu dizabilități și pentru aparținătorii acestora

Recomandări:

- simplificarea procedurilor administrative locale de accesare a beneficiilor la care sunt îndreptățite persoanele încadrate în grad de handicap, precum și a procedurilor de reînnoire a documentelor justificative a încadrării în grad de handicap;

- implementarea de programe de lungă durată de suport informațional și emoțional pentru aparținători;

- pregătirea profesionistă (inițială, urmată de cursuri periodice de perfecționare) și monitorizarea calității activității profesionale a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

- creșterea gradului de cooperare între medici specialiști și medici generaliști, precum și folosirea unei infrastructuri digitalizate de păstrare și transmitere a informației medicale;

- crearea de mecanisme financiare suplimentare pentru serviciile oferite la nivelul comunității locale persoanelor adulte cu dizabilități și a familiilor lor sub forma centrelor de zi și sub forma centrelor respiro;

- dezvoltarea sistemului de suport la domiciliu a persoanelor încadrate in grad de handicap (în special grav și accentuat) – este necesar un sprijin pe termen lung, constant și cu o anumită frecvență, în funcție de specificul cazului (zilnic / săptamânal / lunar);

- crearea de alternative rezidențiale viabile pentru persoanele încadrate în grad grav/accentuat de handicap, care nu au resurse pemtru a se descurca singuri și nu au niciun suport al rețelei familiale sau sociale (în acest moment, centrele rezidențiale private sunt puține ca număr și mult peste posibilitățile financiare a majorității persoanelor cu handicap; centrele rezidențiale de stat sunt extrem de puține, accesarea lor este foarte dificilă din punct de vedere birocratic, iar criteriile de acceptare a beneficiarilor sunt de multe ori prohibitive exact pentru acele persoane care au cea mai mare nevoie de acest tip de suport).


3. Gradul de integrare socială scăzut la nivelul comunității locale a persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor care au în îngrijire persoane cu dizabilități

Recomandări:

- informarea și formarea personalului din sistemul public de sănătate, pentru a evalua și stimula optim și eficient resursele persoanelor cu dizabilități, precum și pentru a orienta aceste persoane către accesarea resurselor comunitare;

- implementarea de acțiuni și campanii comunitare (în mod constant, susținut și structurat) pentru a crește nivelul de informare a populației generale cu privire la boli cronice, dizabilități, handicap;

- crearea de mecanisme financiare suplimentare pentru a susține traiul autonom al persoanelor cu handicap (în special mediu și accentuat) în comunitate, prin locuințe sociale cu suport.

- 44,34% dintre beneficiarii pe Sara au un venit cuprins între 30 și 400 de lei / lună, însemnând că trăiesc doar din indemnizația de încadrare în grad de handicap (340 lei – grad grav; 272 lei – grad accentuat; 39 lei – grad mediu).


Articol publicat la 26.05.2016.

Galerie Imagini

Proiectul Centrul Sara s-a încheiat!

Recomandati Aceasta Pagina Prietenilor

Granturile SEE, 2009 – 2014
Fondul ONG

Acest website a fost modernizat prin Proiectul "Centrul Sara - servicii integrate pentru adulti cu dizabilitati", proiect finantat prin grant-urile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Continutul acestui site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE, 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene, accesati: www.eeagrants.org.