Misiune

Asociaţia Scut îşi propune să creeze, dezvolte şi promoveze servicii comunitare adresate nevoilor grupurilor marginalizate sau cu risc de marginalizare socială (care să se impună ca modele de bună practică).

Obiective:
  • Reabilitarea şi integrarea socială a persoanelor cu dizabilitati
  • Integrarea socio-profesională a tinerilor proveniţi  din sistemul de protectie de stat şi a tinerilor din comunitate (în special a celor defavorizaţi.
Activităţi principale: consiliere şi terapie psihologică, consiliere socială, consiliere vocaţională, terapie ocupaţională, artterapie, dramaterapie, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, sprijin financiar (pentru alimente, chirie, transport, îmbrăcăminte, tratamente medicale, calificare profesională, etc.), suport pentru continuarea şcolii, activităţi de timp liber, etc.

Grupurile ţintă:
  • Persoane adulte cu dizabilitati
  • Tinerii proveniţi din centrele de plasament
  • Tinerii defavorizaţi din comunitate (familii monoparentale, familii sărace, părinţi plecaţi în străinatate, etc.)
  • Tineri din comunitate.

Recomandati Aceasta Pagina Prietenilor

Granturile SEE, 2009 – 2014
Fondul ONG

Acest website a fost modernizat prin Proiectul "Centrul Sara - servicii integrate pentru adulti cu dizabilitati", proiect finantat prin grant-urile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Continutul acestui site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE, 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene, accesati: www.eeagrants.org.