Haide in Echipa Scut!

ANUNȚ ANGAJARE: RESPONSABIL FUNDRAISING ȘI COMUNICARE

Asociația de Servicii Sociale Scut anunță selecția pentru ocuparea unui post part-time de responsabil fundraising și comunicare, în Brașov.

Asociația de Servicii Sociale Scut este o organizație non-guvernamentală care oferă servicii sociale adulților cu probleme cronice de sănătate mintale, tinerilor proveniți din sistemele de ocrotire de stat și familiilor defavorizate.

Principalele responsabilități ale postului:

 1. Actualizează strategia de fundraising a asociației

 2. Contactează potențialii donatori în vederea dezvoltării unor parteneriate pe termen lung în vederea contribuirii la procesul de asigurare a sustenabilității organizaționale

 3. Menține legătura cu donatorii și sponsorii asociației și reactualizează periodic baza de date

 4. Planifică și organizează evenimente de strângere de fonduri

 5. Coordonează campania 2% și 20%

 6. Dezvoltă materialele de comunicare pentru programele și proiectele asociației

 7. Diseminează materialele informative și de promovare ale asociației către sponsori, donatori, finanțatori, colaboratori, parteneri, voluntari și alte persoane interesate

 8. Actualizează site-ul asociației și pagina de facebook

 9. Promovează Asociația de Servicii Sociale Scut la nivel local și național, având la bază misiunea, viziunea și valorile organizației

 10. Participă la ședințe interne periodice

 11. Alte sarcini trasate de directorul executiv

Cerințe generale și aptitudini:

 • Absolvent studii superioare

 • Experiență profesională în networking, coordonare echipă, prezentare în fața unui public

 • Experiență în fundraising / vânzări, marketing

 • Experiență în organizarea de evenimente de strângere de fonduri

 • Abilități foarte bune de persuasiune, capacitate de a solicita sprijin direct pentru asociație (donații în bani, servicii, materiale etc.)

 • Competențe avansate de utilizare a computerului și a soluțiilor on-line

 • Abilități de promovare directă a serviciilor organizației

 • Capacitate dezvoltată de analiză și planificare

 • Abilități dezvoltate de comunicare scrisă și orală (coerență și corectitudine în scris și exprimare)

 • Nivel avansat de limbă engleză (scris și vorbit)

 • Dinamism, spirit de echipă, proactivitate, creativitate

 • Rezistență crescută la stres

 • Capacitatea de a respecta termenele limită

 • Orientarea către rezultateAsociația de Servicii Sociale Scut oferă:

 • Salariu atractiv

 • Mediu de lucru atractiv într-o echipă dinamică

 • Oportunități de networking în mediul business și non-profit din Brașov

 • Oportunități de formare continuă și participarea la evenimente de profil locale, naționale și internaționale

Aplicația pentru postul de responsabil fundraising și comunicare constă în trimiterea unui CV, însoțit de o scrisoare de intenție, până la data de 07 iulie 2017 la adresa: crimirica@yahoo.com . Vă rugăm să menționați în subiectul mesajului: angajare ASS SCUT. În procesul de evaluare a aplicațiilor primite se va asigura respectarea principiului confidențialității și al egalității de șanse. Vor fi contactate doar persoanele selectate. Interviurile vor avea loc la mijlocul lunii iulie la sediul asociației din Brașov, str. Țebea nr. 16.

Vă dorim succes!

Recomandati Aceasta Pagina Prietenilor

Granturile SEE, 2009 – 2014
Fondul ONG

Acest website a fost modernizat prin Proiectul "Centrul Sara - servicii integrate pentru adulti cu dizabilitati", proiect finantat prin grant-urile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Continutul acestui site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE, 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene, accesati: www.eeagrants.org.